Algemene verkoop –en leveringsvoorwaarden

 

 

Algemene verkoop –en leveringsvoorwaarden
De algemene verkoop –en leveringsvoorwaarden regelen de relatie tussen bvba Koffiebranderij Gimo en de klant. Alcoholische dranken zijn onderworpen aan de Belgische wetgeving inzake accijnzen en btw, wij kunnen ze dus enkel op Belgisch grondgebied uitleveren. U kan strafrechtelijk vervolgd worden indien u doelbewust valse gegevens, hetzij een verkeerde leeftijd, hetzij een verkeerd adres, opgeeft. Koffiebranderij Gimo behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden ten allen tijde te wijzigen. Het is uw verantwoordelijkheid om telkens, voor het plaatsen van een nieuwe bestelling, kennis van eventuele wijzigingen te nemen.

A. Bestellingen plaatsen
– U moet eerst met uw login en paswoord aanmelden vooraleer u uw bestelling kan plaatsen.
– Na het toevoegen van de door u gekozen artikelen kiest u de optie “ Winkelmand bekijken “.
– U controleert de totalen en selecteert dan “ Bereken Verzendkosten “. U geeft de postcode van het leveringsadres in en klikt op “Totalen bijwerken”. Tenslotte selecteert u de gewenst leveringswijze :
a. Levering via Kiala. Meer info omtrent deze manier van leveren vindt u op de website van Kiala : www.kiala.be
b. Levering door de eigen leverdienst van Koffiebranderij Gimo. De deelname in de leveringskost wordt op basis van de postcode van de gemeente waar de bestelling geleverd wordt berekend.
c. Afhaling magazijn Koffiebranderij Gimo

1. Leveringen via Kiala moeten aan de volgende voorwaarden voldoen :
• Er kunnen geen vloeibare en/of breekbare producten (wijn, alcoholische dranken,serviesgoed,…) verzonden worden.
• Het totaalgewicht van de colli mag maximaal 15 kg. bedragen. De colli mag bovendien een maximale grootte van 70×50 cm hebben.
Met uw trackingnummer kan u uw bestelling volgen vanaf het moment dat uw colli door Koffiebranderij Gimo op een Kiala punt gedeponeerd werd.

2. Uw voorkeur gaat uit voor levering door de eigen leveringsdienst van Koffiebranderij Gimo:
•Er wordt altijd een deelname in de leveringskost aangerekend, ongeacht het bedrag, volume of gewicht van uw bestelling.

3. U komt uw bestelling zelf afhalen:
•Na ontvangst van uw bestelling zal Koffiebranderij Gimo u per mail en/of sms laten weten vanaf wanneer uw bestelling afgehaald kan worden.
•Na het voltooien van deze handelingen kan u verder gaan met de optie “doorgaan naar afrekenen”. Controleer alle gegevens en selecteer de
gewenste betaalmethode. Om af te ronden kiest u “bestelling plaatsen”. Uw bestelling wordt binnen de 5 werkdagen geleverd.

B. Aankoopprijzen
Koffiebranderij Gimo biedt u diverse mogelijkheden voor het serveren van onze koffie. Alle beschikbare toestellen kunnen, mits het afsluiten van een overeenkomst, op bruikleen of huurbasis geleverd worden. De bepalingen en afname voorwaarden van de overeenkomst worden in overleg met de klant vastgelegd. Enkel de NIET in de afnamevoorwaarden opgenomen artikelen kunnen aan de, in onze webshop, geldende aankoopprijzen aangekocht worden.
Enkel klanten zonder bruikleen of -huurapparatuur, zowel particulieren als zelfstandigen, kunnen dus, tenzij anders overeengekomen, aan de in onze webshop geldende prijzen aankopen…

C. Leveringsvoorwaarden
Wij rekenen ALTIJD een deelname in de leveringskosten aan, ongeacht het bedrag, volume of gewicht van uw bestelling. De deelname in de leveringskosten wordt berekend aan de hand van de postcode van de gemeente waar de bestelling geleverd moet worden.
Wij gaan ervan uit dat de persoon die de levering in ontvangst neemt gemachtigd is door de degene die de bestelling geplaatst heeft. Hij/Zij zal dus ook voor de vooraf gekozen betaalwijze kunnen instaan. De persoon die de bestelling in ontvangst neemt staat tevens in voor de controle en goede ontvangst van de bestelling. Na onderzoek en aftekening voor ontvangst zal koffiebranderij Gimo niet meer aansprakelijk voor terugname van de geleverde goederen kunnen gesteld worden, tenzij door een productiefout of verpakkingsfout van de producent de voedingswaren sneller bederven dan de op de verpakking opgegeven vervaldatum. In dit geval neemt u best telefonisch contact met ons op om af te spreken op welke manier de goederen zo snel mogelijk terug opgehaald kunnen worden.
Koffiebranderij Gimo behoudt zich het recht voor om verdere leveringen te weigeren indien 2 opeenvolgende bestellingen, om welke reden dan ook, niet conform de afspraak geleverd kunnen worden.

D. Betaling
Betaling van uw bestelling kan op 6 verschillende manieren :
1. Na het vullen van uw winkelmandje betaalt u uw bestelling via de aangeboden online betalingsmogelijkheid. Wij leveren uw bestelling binnen de 5 werkdagen.
Voor het opnieuw aanbieden van uw bestelling rekenen wij forfaitair € 25 excl. btw kosten indien de bestelling door een onregelmatigheid van uwentwege niet kan uitgevoerd worden.
2. Vooruitbetaling via bankoverschrijving. Na ontvangst van uw bestelling sturen wij u een e-mail of sms met het eindbedrag van uw bestelling en het rekeningnummer waarnaar u het gevraagde saldo kan overschrijven. Wij leveren uw bestelling binnen de 5 werkdagen na ontvangst van uw betaling; Voor het opnieuw aanbieden van uw bestelling rekenen wij forfaitair € 25 excl. btw kosten
aan indien de bestelling door een onregelmatigheid van uwentwege net kan uitgevoerd worden.
3. Contante betaling bij levering in liquide middelen. U ontvangt van ons een e-mail met het overzicht van uw bestelling. Na het terugsturen met vermelding “voor akkoord” leveren wij uw bestelling binnen de 5 werkdagen. Voor het opnieuw aanbieden van uw bestelling rekenen wij forfaitair € 25 excl. btw kosten aan indien deze, door een onregelmatigheid van uwentwege niet kan uitgevoerd worden.
4. Contante betaling bij levering met bankkaart. Wij bieden u de mogelijkheid uw betaling via bankkaart (geen kredietkaart) te betalen bij levering. U ontvangt van ons een e-mail met het overzicht van uw bestelling. Na het terugsturen met vermelding “voor akkoord” leveren wij uw bestelling binnen de 5 werkdagen. Voor het opnieuw aanbieden van uw bestelling rekenen wij forfaitair € 25 excl. btw kosten aan indien deze, door een onregelmatigheid van uwentwege niet kan uitgevoerd worden.
5. Betaling via overschrijving. Deze mogelijkheid bestaat enkel voor houders van een btw –en/of ondernemingsnummer. In overleg met Koffiebranderij Gimo wordt een overeenkomst, waarin de te respecteren bepalingen betreffende het overschrijven worden opgenomen, opgesteld. Pas na ondertekening van deze overeenkomst kunnen uw facturen via overschrijving na levering betaald worden. Deze betalingsmogelijkheid kan enkel gebruikt worden door klanten die op regelmatige basis (minimaal 4 bestellingen per jaar) producten bij ons bestellen.
6. Betaling in liquide middelen of met bankkaart bij afhaling. Na ontvangst van uw bestelling sturen wij u een e-mail of sms met het eindbedrag en de datum vanaf wanneer uw bestelling klaarstaat voor afhaling. Uw bestelling blijft 5 werkdagen beschikbaar voor afhaling. Nadien wordt deze terug in de voorraad van ons magazijn opgenomen. U zal dus opnieuw moeten bestellen indien u niet binnen de vooropgestelde periode komt afhalen.

E. Levering bestellingen

Koffiebranderij Gimo stelt alles in het werk om uw bestellingen binnen de vooropgestelde termijn te leveren, zonder dat dit een resultaatsverbintenis inhoudt.
Eventuele vertragingen in de leveringstermijn kunnen nooit aanleiding geven tot het vorderen van een schadevergoeding. Naargelang de wijzigingen in onze voorraad word de weergave van onze artikelen elke werkdag bijgewerkt.. De bestellingen worden chronologisch verwerkt, wij brengen er u per e-mail van op de hoogte indien uw bestellingen door stockonderbrekingen niet binnen de vooropgestelde termijn van 5 werkdagen kan geleverd worden. U kan uw bestelling dan kosteloos geheel of gedeeltelijk annuleren.
Geen enkele, andere reden kan aanleiding tot het annuleren van de bestelling zijn.

F. Verkoop aan minderjarigen
Wij willen minderjarigen (< 18 j.) zeker niet aanzetten tot het consumeren van alcoholische dranken. Daarom verzoeken wij u, bij het bestellen van deze artikelen, eerst uw geboortedatum in te geven. U kan strafrechtelijk vervolgt worden indien u doelbewust een valse geboortedatum opgeeft.

G. Geschillen
Geschillen zullen enkel voor de rechtbanken van Tongeren of Hasselt beslecht kunnen worden. Informatie over alternatieve geschillenbeslechting is te vinden via deze link: http://ec.europa.eu/odr/ doch wij behouden ons het recht voor geschillen uitsluitend aan de rechtbanken voor te leggen.